B.BRAUN MEDICAL INDUSTRIES S.B

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 55 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 29 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Aminoplasmal 5% E

Aminoplasmal 5% E
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 250ml; 500ml; hộp 10 chai
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-4168-07

Tetraspan 6% solution for infusion

Tetraspan 6% solution for infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml, hộp 10 chai 500ml, túi 250ml, túi 500ml, hộp 20 túi 250ml, hộp 20 túi 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-18497-14

4,2 % W/V Sodium Bicarbonate

4,2 % W/V Sodium Bicarbonate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai x 250ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-7062-02

Aminoplasmal 10%

Aminoplasmal 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-9799-05

Aminoplasmal 10%E

Aminoplasmal 10%E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 250ml;Hộp 10 chai 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-7063-02

Aminoplasmal 5%E

Aminoplasmal 5%E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 250ml;Hộp 10 chai 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-7064-02

Sterile Potassium Chloride Concentrate

Sterile Potassium Chloride Concentrate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Ống 10ml; ống 20ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-7778-03

Sterile Potassium Chloride Concentrate

Sterile Potassium Chloride Concentrate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Ống tiêm 10ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-7779-03

10% Glucose Intravenous Infusion B.P.

10% Glucose Intravenous Infusion B.P. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-15226-12

20% Glucose Intravenous Infusion B.P.

20% Glucose Intravenous Infusion B.P. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai nhựa 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-15227-12

5% Glucose Intravenous Infusion B.P.

5% Glucose Intravenous Infusion B.P. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai nhựa 500ml; hộp 10 chai nhựa 1000ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-15228-12

Aminoplasmal B.Braun 10%

Aminoplasmal B.Braun 10%  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thuỷ tinh 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-7472-09

Aminoplasmal B.Braun 10% E

Aminoplasmal B.Braun 10% E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thuỷ tinh 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-7473-09

Amoniplasmal B.Braun 5% E

Amoniplasmal B.Braun 5% E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thuỷ tinh 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-7474-09

Nutriflex plus

Nutriflex plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Túi nhựa 1000ml, 2000ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-7468-09

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn