CÔNG TY DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 617 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 15 loại
Salbutamol 2mg

Salbutamol 2mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2221-06

Latoxol

Latoxol
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml
Nhà sản xuất:
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19850-13

Latoxol kids

Latoxol kids
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28238-17

Ace cold 200mg

Ace cold 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3892-05

Bidivon 8mg

Bidivon 8mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1127-03

Salbutamol

Salbutamol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bơm xịt định liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bơm xịt định liều
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0094-02

Salbutamol 0,5mg/1ml

Salbutamol 0,5mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 1ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0312-02

Salbutamol 4mg

Salbutamol 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 100 viên; lọ 1000 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3903-05

Siro ho Creopulmo

Siro ho Creopulmo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml sirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V483-H12-05

Terpin benzoat

Terpin benzoat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3279-00

Terpin benzoat

Terpin benzoat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4598-05

Terpin codein

Terpin codein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3496-00

Terpin codein

Terpin codein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0692-06

Salbutamol

Salbutamol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5831-08

Creopulmo

Creopulmo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3244-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn