CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 495 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 10 loại
Trathiol

Trathiol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 50ml, 60ml, 90ml, 100ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35482-21

Thuốc ho Methorphan

Thuốc ho Methorphan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1,2,5, 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1,5, 10, 25 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18828-13

Siro ho Methorphan

Siro ho Methorphan
Dạng bào chế: siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml, 100 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19142-13

Acetylcystein

Acetylcystein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2 g thuốc cốm (200mg/gói 2g)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4151-05

Acetylcystein 200mg

Acetylcystein 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0585-00

Acetylcystein 200mg

Acetylcystein 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1392-04

Carmen

Carmen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên; Hộp 1 lọ x 20 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0671-00

MeThorphan

MeThorphan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 30ml, 60ml, 100ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0069-02

Siro ho Methorphan

Siro ho Methorphan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml, 100 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19142-13

Siro ho Methorphan

Siro ho Methorphan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml, 60ml, 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5601-08

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn