CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN ( PHAPHARCO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 164 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 9 loại
Painpaine

Painpaine
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Tuýp 24 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Neo-Godian

Neo-Godian
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 50 vỉ x 10 viên, lọ 500 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2535-07

Docolin

Docolin
Dạng bào chế: Hộp 1 lọ 60ml siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14465-11

Brosuvon

Brosuvon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói, 50 gói x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27220-17

Dosulvon

Dosulvon
Dạng bào chế: Hộp 1 lọ 60ml siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13949-11

Brosuvon 8mg

Brosuvon 8mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29284-18

Docolin

Docolin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29285-18

Neogodian

Neogodian - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V644-H12-05

T-Res 200mg

T-Res 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên, hộp 1 tuýp x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31282-18

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn