CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 629 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 35 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cozz Ivy

Cozz Ivy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml, hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32609-19

Molukat 4

Molukat 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33303-19

Mitux E 100mg

Mitux E 100mg
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 2g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4513-01

Mitux E-100mg

Mitux E-100mg
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3363-07

Siro thuốc Eugica

Siro thuốc Eugica
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10 ml siro thuốc, hộp 1 chai x 60 ml siro thuốc, hộp 1 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11452-10

Eugica

Eugica
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-15694-11

Terpin codein caps

Terpin codein caps - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (xanh lá - trắng)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1 chai x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26074-17

Terpin codein tabs

Terpin codein tabs - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26075-17

Terpina

Terpina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21618-14

Bromhexin 4mg

Bromhexin 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4664-01

Bromhexin 4mg

Bromhexin 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1233-06

Bromhexin 8mg

Bromhexin 8mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4665-01

Eugica

Eugica
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 60ml, hộp 20 gói x 5ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3387-05

Mitux 200mg

Mitux 200mg
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 1,5g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0466-06

Mitux 200mg

Mitux 200mg
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 2g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4042-01

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn