CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 499 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tác dụng trên đường hô hấp: 13 loại
Ambroxol

Ambroxol
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21200-14

Tercodol

Tercodol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10931-10

Contussin

Contussin
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 30ml si rô
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0861-06

Zentomyst 200

Zentomyst 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 1,9982g thuốc cốm pha hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10934-10

Zentomyst 100

Zentomyst 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 1g cốm pha hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10933-10

Dasmarcin

Dasmarcin
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13724-11

Dasmarcin

Dasmarcin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3658-00

Salzenbu

Salzenbu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x1 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28792-18

Contussin

Contussin
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1219-H12-05

Contussin New

Contussin New - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19269-13

Dallerrin

Dallerrin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên; lọ 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1734-04

Dasmarcin

Dasmarcin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4728-05

Terpin codein

Terpin codein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp10 vỉ x 10 viên nén, Hộp100 vỉ x10 viên (dùng trong b/viện)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2481-04

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn