CÔNG TY DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 645 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch thẩm phân phúc mạc: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Kydheamo-2B

Kydheamo-2B
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Thùng 1 can 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30651-18

Kydheamo-2A

Kydheamo-2A
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Thùng 1 can 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28707-18

Kydheamo-1 B

Kydheamo-1 B
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Thùng 1 can 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29307-18

Kydheamo - 1A

Kydheamo - 1A
Dạng bào chế: Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14249-11

Kydheamo - 3Ac

Kydheamo - 3Ac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14252-11

Bidihaemo - 2A

Bidihaemo - 2A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13760-11

Bidihaemo - 1A

Bidihaemo - 1A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13759-11

Kydheamo-3A

Kydheamo-3A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Thùng 1 can 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27261-17

Bidihaemo 1Ac

Bidihaemo 1Ac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0223-06

Bidihaemo 2A

Bidihaemo 2A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân
Quy cách đóng gói: Can 10 lít dung dịch thẩm phân
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4203-05

Bidihaemo 2B

Bidihaemo 2B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can 10lít dung dịch thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3895-05

Bidihaemo 3A

Bidihaemo 3A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can 10 lít dd thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4592-05

Bidihaemo-2Ac

Bidihaemo-2Ac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân
Quy cách đóng gói: Can 10 lít
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1974-06

Bidiheamo 1A

Bidiheamo 1A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3590-05

Dung dịch Bicarbonate đậm đặc dùng cho Thẩm phân máu B1

Dung dịch Bicarbonate đậm đặc dùng cho Thẩm phân máu B1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can 10 lít dd thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2843-05

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn