CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẢI PHÒNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 56 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 6 loại
Cloramphenicol 0,4%

Cloramphenicol 0,4% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1031-H12-05

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V772-H12-05

OfaTin

OfaTin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3931-01

sunfarin 1%

sunfarin 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: hộp 25 lọ x 8ml dung dịch
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1290-h12-06

Viên ngậm bạc hà

Viên ngậm bạc hà - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: lọ 120 viên nén ngậm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0834-03

Vizono

Vizono - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V23-H12-05

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn