CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 499 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 34 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9%
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32456-19

Ticoldex

Ticoldex
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31524-19

Naphazolin 0,05%

Naphazolin 0,05%
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa 5ml, Hộp 50 lọ nhựa x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29627-18

Sulfartylen

Sulfartylen
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 10ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0881-06

Argyrol 1%

Argyrol 1%
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 35 lọ x 5ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V371-H12-05

Argyrol 1%

Argyrol 1%
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0858-06

Zvezdochka Nasal Drops 0,1%

Zvezdochka Nasal Drops 0,1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24688-16

Zvezdochka Nasal Drop 0,05%

Zvezdochka Nasal Drop 0,05% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23444-15

Zvezdochka Nasal Spray 0,1%

Zvezdochka Nasal Spray 0,1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22744-15

Chloramphenicol 0,4%

Chloramphenicol 0,4%
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 50 lọ x 10ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0404-02

Naphazolin 0,05%

Naphazolin 0,05%
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 50 lọ 10ml thuốc nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V804-H12-05

Naphazolin 0,05%

Naphazolin 0,05%
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 50 lọ x 10ml thuốc nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0870-06

Ticoldex

Ticoldex
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0882-06

Ticoldex

Ticoldex
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1137-H12-05

Xylometazolin 0,05%

Xylometazolin 0,05%
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 10ml thuốc nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-5030-02

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn