CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 205 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Azelastin eye drop

Azelastin eye drop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 5 ống x 0,4ml; 0,5ml; 0,6ml; 0,8ml; 1,0ml. Hộp 1 ống 3ml, 5ml, 6ml, 8ml, 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35626-22

Novotane ultra

Novotane ultra
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống. Ống nhựa 2ml, 5ml, 8ml, 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26127-17

Dexalevo-drop

Dexalevo-drop
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống x 2 ml, hộp 1 ống x 3 ml, hộp 1 ống x 4ml, hộp 1 ống x 5 ml, hộp 1 ống x 8 ml, hộp 1 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26773-17

Ketofen-Drop

Ketofen-Drop
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 8 ml, 10 ml; Hộp 5 ống, 10 ống x 0,4 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31073-18

Lidrop

Lidrop
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Lọ 5ml. Lọ 10ml. Lọ 15ml. Hộp 1 lọ. Hộp 5 lọ.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33427-19

Uni CloD-eye

Uni CloD-eye - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 4 vỉ x 5 lọ 0,4ml. Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 4 vỉ x 5 lọ 0,8ml. Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 4 vỉ x 5 lọ 1ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34165-20

Acedrop

Acedrop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống, 10 ống x ống 0,4 ml, ống 0,8 ml, ống 1 ml; Hộp1 ống x 2ml, 3ml, 4ml, 5ml, 8ml, 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33150-19

Fosmitic

Fosmitic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ. Lọ 2ml; 3ml; 5ml; 8ml; 10 ml.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33152-19

Naphacon

Naphacon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 2ml, 3ml, 5ml, 8ml, 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31622-19

Afenemi

Afenemi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống nhựa. Ống 0,3 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29479-18

Nebusal

Nebusal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, hộp 10 vỉ x 5 ống x 5 ml. Hộp 1 vỉ, hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, hộp 10 vỉ x 5 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28661-18

Dexamoxi

Dexamoxi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 2ml, hộp 1 ống 3ml, hộp 1 ống 5ml, hộp 1 ống 8ml, hộp 1 ống 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26542-17

Hylaform 0,1%

Hylaform 0,1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống nhựa x 2ml, Hộp 1 ống nhựa x 3ml, Hộp 1 ống nhựa x 4ml, Hộp 1 ống nhựa x 5ml, Hộp 1 ống nhựa x 8ml, Hộp 1 ống nhựa x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28530-17

Mucome drop

Mucome drop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 10ml, Hộp 1 ống 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24552-16

Mucome spray

Mucome spray - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24553-16

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn