CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 146 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 7 loại
Polymexi

Polymexi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5ml, 10ml, 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35418-21

Telbirex

Telbirex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29637-18

Telbirex

Telbirex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26710-17

Diflox

Diflox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml, 10ml, 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4649-08

Oxxol

Oxxol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10ml, 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4659-08

Polyclaxan

Polyclaxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml, 10ml, 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4661-08

Viotto

Viotto - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5ml, 15ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4671-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn