BRAWN LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 302 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 9 loại
Bruxacin

Bruxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,3%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-3401-07

Ciprofloxacin Ophthalmic Solution USP

Ciprofloxacin Ophthalmic Solution USP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-3863-07

Ecip

Ecip - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt và nhỏ tai-3mg/ml
Quy cách đóng gói: Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Overseas Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4188-07

Etobs

Etobs - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-3mg/ml
Quy cách đóng gói: Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Overseas Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4189-07

Etobs-Dex

Etobs-Dex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Lọ 5ml
Nhà sản xuất: M.S Overscas Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-3421-07

Fopracy Eye/Ear Drops

Fopracy Eye/Ear Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Fine Pharmachem - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-3864-07

Fopradic eye/ear Drops

Fopradic eye/ear Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt, tai-0,3% Tobramycin
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-3409-07

Nefixacin Eye/ear Drops

Nefixacin Eye/ear Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Delhi Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-3860-07

Pofezol Eye Drops

Pofezol Eye Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt 0,1%/0,3%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4757-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn