XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 103 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 6 loại
Aphaxylo 0,05%

Aphaxylo 0,05%
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 10ml dung dịch nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1262-H12-05

Benecole B

Benecole B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt, mũi, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml dd thuốc nhỏ mắt, mũi, tai
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3350-00

Benecole D

Benecole D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml dd thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3351-00

Coldex

Coldex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml thuốc xịt mũi
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4402-01

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tra mắt, mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml dd thuốc tra mắt, mũi
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V161-H12-05

OliTin

OliTin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml thuốc xịt mũi
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3107-00

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn