XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM & SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) TP HỒ CHÍ MINH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 276 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng: 11 loại
Dainakol

Dainakol
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 5ml thuốc nhỏ mắt 0, 1%
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3978-05

Biobleucol

Biobleucol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 10 ml dd nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-5031-02

Dainakol

Dainakol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 5 ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3203-00

Gentamicin 0,3%-5ml

Gentamicin 0,3%-5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 5ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V375-H12-05

Gentamicin 0,3%-5ml

Gentamicin 0,3%-5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 5ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0891-06

Mebicyprocol

Mebicyprocol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 5 ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-5038-02

Mebizolin 0,05%

Mebizolin 0,05% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3894-00

Timolol 0,25%

Timolol 0,25% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 5 ml dd nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-5040-02

Tobracol

Tobracol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml thuốc nhỏ mắt 0, 3%
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1387-06

Visatonin 0,5%

Visatonin 0,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: chai 5 ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3205-00

Naphazoline 0,05%

Naphazoline 0,05% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10ml
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3085-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn