CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 164 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ: 10 loại
Rocuronium-hameln 10mg/ml

Rocuronium-hameln 10mg/ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 2,5ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20692-17

Neostigmine-hameln

Neostigmine-hameln - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Siegfried HameIn GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22085-19

Ciatracurium-hameIn 2mg/ml

Ciatracurium-hameIn 2mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm, tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2,5ml hoặc 10 ống 5ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18225-14

Atracurium-Hameln 10mg/ml

Atracurium-Hameln 10mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 hoặc 10 ống x 2,5ml hoặc 5ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16645-13

Rocurobivid's

Rocurobivid
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 10ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21212-18

Rocuronium-hameln 10mg/ml

Rocuronium-hameln 10mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 5 ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21213-18

Neostigmine-hameln 0,5mg/ml injection

Neostigmine-hameln 0,5mg/ml injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10ống 1ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15323-12

Rocuronium-hameln 10mg/ml Injection

Rocuronium-hameln 10mg/ml Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10032-10

Rocuronium-hameln 10mg/ml Injection

Rocuronium-hameln 10mg/ml Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10033-10

Neostigmine-hameln

Neostigmine-hameln - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-0,5mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3498-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn