CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 164 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 8 loại
Methylprednisolone sodium succinate

Methylprednisolone sodium succinate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-125mg Methyl prednisolon
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ
Nhà sản xuất: Laboratoires Pharm - PHÁP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2174-06

Methyprednisolone sodium succinate

Methyprednisolone sodium succinate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-500mg Methyl predníolon
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ
Nhà sản xuất: Laboratoires Pharm - PHÁP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2173-06

Onandis 5mg Tablet

Onandis 5mg Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Lindopharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9506-10

Triamcinolone retard 80mg

Triamcinolone retard 80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm-80mg/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2176-06

Mezidtan 125mg

Mezidtan 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ
Nhà sản xuất: Laboratoires Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12958-11

Tulextam

Tulextam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2 ml
Nhà sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13565-11

Clerix 40mg

Clerix 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm 40mg Methylprednisol
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 50 lọ
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5318-08

Metformin 850mg

Metformin 850mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5320-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn