CÔNG TY PHÁT TRIỂN KĨ NGHỆ DƯỢC TW

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 93 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 6 loại
Dexamethason 0,5mg

Dexamethason 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x50 viên; Hộp 2 vỉ x15 viên; Hộp 10 vỉ x30 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty phát triển kĩ nghệ Dược TW - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3561-00

Dexamethason 4mg/1ml

Dexamethason 4mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10ống x 1ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty phát triển kĩ nghệ Dược TW - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-042-00

Dexamethason 4mg/1ml

Dexamethason 4mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống X 1 ml dd thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty phát triển kĩ nghệ Dược TW - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA1-H11-00

Gludipha 500

Gludipha 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 1chai x 50 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty phát triển kĩ nghệ Dược TW - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0353-02

HydrocorTison 25mg/1ml

HydrocorTison 25mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: lọ thuốc bột đông khô
Quy cách đóng gói: Hộp (4ống hoạt chất 1ml+4ống dung môi 4ml)
Nhà sản xuất: Công ty phát triển kĩ nghệ Dược TW - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-044-00

Prednisolon 5mg

Prednisolon 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2, 100 vỉ x 20 viên; Hộp 1chai x 150, 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty phát triển kĩ nghệ Dược TW - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4184-01

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn