CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 (F.T.PHARMA)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 410 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 11 loại
Medbose 50

Medbose 50
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ, 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30265-18

Gliclazid

Gliclazid
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 6 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14212-11

Postsure 2

Postsure 2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-506-15

Dexone 0,5mg

Dexone 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: chai 200 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V949-H12-05

EfTilesTin 0,5mg

EfTilesTin 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V602-H12-05

Medbose 100

Medbose 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ, 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30264-18

Medbose 50

Medbose 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 6 vỉ x15 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11486-10

Metformin 500

Metformin 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10972-10

Metformin 850

Metformin 850 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 15 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10973-10

Dexone

Dexone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3155-07

Eftilestin

Eftilestin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4281-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn