MYUNGMOON PHARMA CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 78 loại thuốc
Tìm trong
Hocmon, Nội tiết tố: 10 loại
Pamatase inj.

Pamatase inj.
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 5 lọ
Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Hana Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12490-11

Preforin Injection

Preforin Injection
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ bột
Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Celltrion Pharm Inc - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19572-16

Normens 5mg

Normens 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18036-14

Levonia

Levonia - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Hana Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN1-635-12

Levonia alpha

Levonia alpha - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 1viên
Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Hana Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN1-291-10

Levonia alpha

Levonia alpha - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 1viên
Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Hana Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN1-742-12

Peridal 100mg

Peridal 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Young Poong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14757-12

Peridal 200mg

Peridal 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Young Poong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14295-11

Peridal 200mg

Peridal 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Young Poong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14295-11

Metysol Inj

Metysol Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: SamSung Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11213-10

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn