CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 60 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 10 loại
Mecolzine

Mecolzine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Faes Farma - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22521-20

Nolpaza 40mg

Nolpaza 40mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: KRKA, D.D., . Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17923-14

Nolpaza 20mg

Nolpaza 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: KRKA, D.D., . Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22133-19

Gastevin capsule 30mg

Gastevin capsule 30mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: KRKA D.D Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3930-07

Gastevin 30mg

Gastevin 30mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 14 viên
Nhà sản xuất: KRKA, D.D., . Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18275-14

Ventinat 1g

Ventinat 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dạng hạt cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 gói
Nhà sản xuất: KRKA D.D Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16235-13

Ondavell

Ondavell - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-2mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: PT Novell Pharmaceutical Laboratories - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0277-06

Ondavell

Ondavell - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: PT Novell Pharmaceutical Laboratories - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14130-11

Ondavell

Ondavell - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: PT Novell Pharmaceutical Laboratories - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14130-11

Nolpaza Gastro-resistant tablets 40mg

Nolpaza Gastro-resistant tablets 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim kháng dịch dạ dày 40mg Pantopraz
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: KRKA D.D Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6052-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn