CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 164 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 13 loại
Odentid

Odentid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21750-19

Pavinjec

Pavinjec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ, hộp 10 lọ, hộp 50
Nhà sản xuất: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21751-19

Granisetron-hameln 1mg/ml injection

Granisetron-hameln 1mg/ml injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19846-16

Ondansetron-hameln 2mg/ml injection

Ondansetron-hameln 2mg/ml injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17329-13

Ondansetron-hameln 2mg/ml injection

Ondansetron-hameln 2mg/ml injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17328-13

Granisetron- Hameln 1mg/ml Injection

Granisetron- Hameln 1mg/ml Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 3ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5115-10

Granisetron-Hameln 1mg/ml Injection

Granisetron-Hameln 1mg/ml Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5116-10

Viên nang Odanzon 20mg

Viên nang Odanzon 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nang uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50 viên, Hộp 3 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13563-11

Gastroprotect 400mg

Gastroprotect 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5vỉ x 10viên, 10vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8028-09

Ondansetron-hameln 2mg/ml injection

Ondansetron-hameln 2mg/ml injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm ondansetron 2mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống, 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5949-08

Ondansetron-hameln 2mg/ml injection

Ondansetron-hameln 2mg/ml injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm ondansetron 2mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống, 10 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5950-08

Raniprotect 150mg

Raniprotect 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim 150mg Ranitidine
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5323-08

Raniprotect 300mg

Raniprotect 300mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim 300mg Ranitidine
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sanavita Pharmaceuticals GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5324-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn