CÔNG TY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TIỀN GIANG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 201 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Alkasodin

Alkasodin
Dạng bào chế: Cốm sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 40g cốm sủi
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16035-11

Alkasodin

Alkasodin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 40g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1106-06

Busmin

Busmin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4238-05

ditacid

ditacid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nhai
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3326-05

Loperamid

Loperamid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0241-06

No Panes 40mg

No Panes 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2623-04

Papaverin 40mg

Papaverin 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 1chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4763-02

Pluriamin

Pluriamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1676-06

Pluriamin

Pluriamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4158-01

Rutin C

Rutin C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 100 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2413-04

Sorbitol 5g

Sorbitol 5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 5g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4371-01

Tiphagalon

Tiphagalon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: hộp 4 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2864-05

Tiphagastrocid

Tiphagastrocid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nhai
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3017-05

Tiphancid

Tiphancid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 200 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2865-05

Tipharan 10mg

Tipharan 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén tròn
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 20 viên nén tròn
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2625-04

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn