CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 205 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 23 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Resazine

Resazine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34164-20

Glycema

Glycema - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 lọ, 10 lọ x 3g; Hộp 6 lọ, 10 lọ x 9g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35344-21

Tranfast

Tranfast - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 4 gói, hộp 10 gói, hộp 20 gói, hộp 50 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33430-19

PROGERMILA

PROGERMILA
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống nhựa x 5ml/ống; Hộp 4 vỉ x 5 ống nhựa x 5ml/ống; Hộp 6 vỉ x 5 ống nhựa x 5ml/ống; Hộp 8 vỉ x 5 ống nhựa x 5ml/ống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: QLSP-903-15

Domuvar

Domuvar
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: QLSP-902-15

Companity

Companity
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, hộp 20 ống, hộp 30 ống, hộp 40 ống nhựa x 7,5ml. Hộp 1 lọ 150ml, hộp 1 lọ 300ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25146-16

SAFOLI

SAFOLI
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ × 15 viên, Hộp 2 vỉ x 15 viên. Hộp 4 vỉ x 15 viên Hộp 6 vỉ x 15 viên .
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-27832-17

Docuson

Docuson - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2, 4, 6, 8 vỉ x 5 ống x 5 ml. Hộp 2,4, 6, 8 vỉ x 5 ống x 10ml. Hộp 1 lọ x 30, 60, 120, 240 ml.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31619-19

BFS-famotidin

BFS-famotidin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ x 2 lọ x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29702-18

BFS-Grani (không chất bảo quản)

BFS-Grani - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, hộp 20 lọ, hộp 50 lọ. Lọ nhựa x 1ml /túi nhôm, 2 túi nhôm/vỉ.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26122-17

BFS-Hyoscin 40mg/2ml

BFS-Hyoscin 40mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 2ml/lọ nhựa/túi nhôm, hộp 20 lọ x 2ml/lọ nhựa/túi nhôm, hộp 50 lọ x2ml/lọ nhựa/túi nhôm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26769-17

Novoliver

Novoliver - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 15 viên, hộp 2 vỉ x 15 viên, hộp 4 vỉ x 15 viên, hộp 6 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư phát triển Thuận Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27589-17

Duvita

Duvita - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, hộp 6 vỉ, hộp 8 vỉ x 5 ống x 8ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25960-16

Golistin-Enema

Golistin-Enema - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 133ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25147-16

Golistin-enema for children

Golistin-enema for children - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 66ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24751-16

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn