CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI BIDIPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 107 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 11 loại
Ondansetron Kabi 2mg/1ml

Ondansetron Kabi 2mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21732-19

Ondansetron Kabi 2mg/1ml

Ondansetron Kabi 2mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21733-19

Hepaur 1g

Hepaur 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VD-26326-17

Hepaur 5g

Hepaur 5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VD-27162-17

Metoclopramid Kabi 10mg

Metoclopramid Kabi 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27272-17

Aminoacid Kabi 5%

Aminoacid Kabi 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml, chai 250ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25361-16

Aminowel Kabi

Aminowel Kabi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24404-16

Cimetidin Kabi 300

Cimetidin Kabi 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19565-13

Granisetron Kabi 1mg/1ml

Granisetron Kabi 1mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm/tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21199-18

Granisetron Kabi 1mg/1ml

Granisetron Kabi 1mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm/tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14047-11

Granisetron Kabi 1mg/1ml

Granisetron Kabi 1mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm/tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Labesfal-Laboratorios Almiro, SA - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14047-11

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn