CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 146 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 9 loại
Mofirum-M

Mofirum-M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28807-18

Panewic 2 mg

Panewic 2 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23476-15

Sorbitol

Sorbitol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23477-15

Lo-Niac

Lo-Niac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11470-10

Meprafort

Meprafort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 4 viên nang tan trong ruột. Hộp 10 vỉ x 10 viên nang tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11471-10

Alverin

Alverin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5713-08

Panewic-2mg

Panewic-2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 15 viên; 20 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5105-08

Smicfa

Smicfa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói 3,76g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4663-08

Sorbitol

Sorbitol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói, 25 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4664-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn