XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM & SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) TP HỒ CHÍ MINH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 276 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc đường tiêu hóa: 16 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Anaspas

Anaspas - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3202-00

Anaspas

Anaspas - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 15 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3407-00

Attapulgite

Attapulgite - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 5g thuốc bột uống 3g/5g
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4354-05

BDD 25mg

BDD 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén dài
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0201-02

Bispas 40mg

Bispas 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2484-04

Cimetidine 400mg

Cimetidine 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2012-04

L Bio

L Bio - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 10; 20; 30; 50; 100 gói 1 g thuốc bột
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4491-01

L Bio M 250mg

L Bio M 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 120 viên nang
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V579-H12-05

L Bio M 300mg

L Bio M 300mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 3g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V580-H12-05

Langast 30mg

Langast 30mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 28 viên nang tan trong ruột
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0409-02

Mefriferan 10mg

Mefriferan 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 15 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4494-01

Omecid 20mg

Omecid 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 28 viên; Hộp 4 vỉ x 7 viên nang tan trong ruột
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0203-02

Sorbitol 5g

Sorbitol 5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 5g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1750-04

Spasmebi 40mg

Spasmebi 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén màu vàng
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên nén màu vàng
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2018-04

Spasmebi 40mg

Spasmebi 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén màu trắng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên nén màu trắng
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2019-04

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn