CÔNG TY DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 645 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc sát khuẩn: 6 loại
Cồn sát trùng 90

Cồn sát trùng 90 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S778-H12-05

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch rửa vết thương
Quy cách đóng gói: chai 500ml, chai 1000ml dung dịch rửa vết thương
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2844-05

Nước oxy già 10 Thể tích

Nước oxy già 10 Thể tích - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 60ml dung dịch
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S482-H12-05

Povidone Iodine

Povidone Iodine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30ml, hộp 1 lọ 90ml dd thuốc dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3494-00

Sorbitol 3, 3% 500ml

Sorbitol 3, 3% 500ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 500ml dung dịch
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1444-04

Supobac

Supobac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên; hộp 2 vỉ x 7 viên thuốc đặt âm đạo
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10104-10

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn