CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 495 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc sát khuẩn: 8 loại
Trapha

Trapha
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0600-00

Hexatra

Hexatra
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: chai 500ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0593-00

Hexatra plus

Hexatra plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc rửa
Quy cách đóng gói: chai 500 ml; can nhựa 5 l dd thuốc rửa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1135-02

Nước súc miệng T B * AROMA

Nước súc miệng T B * AROMA - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch súc miệng
Quy cách đóng gói: chai 500; 300 ml dd súc miệng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1137-02

T B

T B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 500ml dung dịch
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0598-00

Tracare

Tracare - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 50ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0896-01

Tricare

Tricare
Dạng bào chế: Dung dịch súc miệng
Quy cách đóng gói: lọ 300ml, 500ml dung dịch súc miệng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNS-0049-02

Hexatra plus

Hexatra plus
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Lọ 500ml, can 5lít
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2930-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn