CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc sát khuẩn: 11 loại
Povidine 4%

Povidine 4% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 500ml, 800ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31645-19

Povidine 10%

Povidine 10%
Dạng bào chế: Hộp
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml, 20ml; chai 40ml, 500ml; Bình 2lít, 5lít
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1021-03

Povidine

Povidine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 10 miếng gạc (10 x 10 cm) tẩm thuốc mỡ Povidine 10%; hộp 10 miếng gạc (7 x 7 cm) tẩm thuốc mỡ Povidine 10%
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24154-16

Fluomedic

Fluomedic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch súc miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 90 ml; 250 ml dung dịch súc miệng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0980-01

Orafar

Orafar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc súc miệng
Quy cách đóng gói: lọ 90 ml thuốc súc miệng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0661-00

Orafar

Orafar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch súc miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 90ml dung dịch súc miệng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0036-06

Povidine 10 %

Povidine 10 % - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml, 20ml, 90ml; Chai 500ml; Bình 5 lít.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31097-18

Povidine 10%

Povidine 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Tuý 10 g; 30 g thuốc mỡ bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0753-01

Povidine 10%

Povidine 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng gạc tẩm 3g dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 3 miếng gạc tẩm 3g dung dịch
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2045-04

Povidine 4%

Povidine 4% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch sát khuẩn
Quy cách đóng gói: chai 500ml, chai 800ml, bình 5lít dung dịch sát khuẩn
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1022-03

Povidine 5%

Povidine 5%
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 20ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0038-06

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn