MUNDIPHARMA PHARM., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 44 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc sát khuẩn: 13 loại
Betadine Gargle and Mouthwash

Betadine Gargle and Mouthwash
Dạng bào chế: Dung dịch súc họng và súc miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125ml hoặc hộp 1 chai 120ml
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-20035-16

Betadine Vaginal Douche

Betadine Vaginal Douche
Dạng bào chế: Dung dịch sát trùng âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125ml
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14885-12

Betadine vaginal douche

Betadine vaginal douche - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch sát trùng âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 125ml, hộp 1 chai x 125ml kèm chai vắt và dụng cụ đặt âm đạo, hộp 1 chaix 250ml kèm ch
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-22442-19

Betadine Ointment 10% w/w

Betadine Ointment 10% w/w
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 40g, hộp 1 tuýp 100g
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-20577-17

Betadine Cream 5% w/w

Betadine Cream 5% w/w - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g; hộp 1 tuýp 40g
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-18390-14

Betadine Antiseptic Solution 10%w/v

Betadine Antiseptic Solution 10%w/v
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-19506-15

Betadine Vaginal Gel 10% w/w

Betadine Vaginal Gel 10% w/w - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel sát trùng âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 100g gel
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-18034-14

Betadine garge and mouthwash

Betadine garge and mouthwash - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch súc miệng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10429-05

Betadine ointment

Betadine ointment - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10430-05

Betadine surgical scrub

Betadine surgical scrub - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10431-05

Betadine vaginal douche

Betadine vaginal douche - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch sát trùng âm đạo
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10432-05

Betadine Antiseptic Paint

Betadine Antiseptic Paint - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 8ml
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-21627-18

Betadine Antiseptic Solution

Betadine Antiseptic Solution - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch sát khuẩn
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125ml
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10690-10

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn