GALIEN PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 26 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 6 loại
Cystine B6 Bailleul

Cystine B6 Bailleul
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Galeniques Vernin - PHÁP
Nhà đăng ký: Galien Pharma - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15897-12

Solacy Adulte

Solacy Adulte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Grimberg S.A - PHÁP
Nhà đăng ký: Galien Pharma - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20507-17

Minoxidil 2% Bailleul

Minoxidil 2% Bailleul - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 3 hộp nhỏ x 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Laboratoires Opodex Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Galien Pharma - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15898-12

Minoxidil 5% Bailleul

Minoxidil 5% Bailleul - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 3 hộp nhỏ x 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Laboratoires Opodex Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Galien Pharma - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15899-12

Cystine B6 baillenl

Cystine B6 baillenl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Galeniques Vernin - PHÁP
Nhà đăng ký: Galien Pharma - PHÁP
Số Đăng ký: VN-3635-07

Minoxidil 5% Bailleul

Minoxidil 5% Bailleul - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài da-5g/100ml
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 3 hộp đơn x 100ml
Nhà sản xuất: Opodex Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Galien Pharma - PHÁP
Số Đăng ký: VN-3636-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn