CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 495 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 28 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
TRAPANTHEN

TRAPANTHEN
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Tratrison

Tratrison
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23893-15

Levigatus

Levigatus
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 20g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31344-18

Dibetalic 15g

Dibetalic 15g
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g thuốc mỡ bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3129-05

Benzosali

Benzosali
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25411-16

Dibetalic

Dibetalic
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23251-15

Leivis

Leivis
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24973-16

Traphalucin

Traphalucin
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24978-16

Levigatus

Levigatus
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2932-07

Benzosali

Benzosali
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g thuốc mỡ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3545-05

Co climasone cream USP

Co climasone cream USP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4156-05

Dầu trị gầu Leivis

Dầu trị gầu Leivis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc gội đầu
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 50g thuốc gội đầu
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0065-02

Fluocin 0,025%-10g

Fluocin 0,025%-10g
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10g thuốc mỡ bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0592-00

Levigatus 20g

Levigatus 20g
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 20g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0893-01

Tratrison

Tratrison
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2591-04

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn