CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 228 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 12 loại
Codermo 0,1% Lotion

Codermo 0,1% Lotion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Lotion
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30ml
Nhà sản xuất: Santa Farma Ilac Sanayii A.S. - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22307-19

Caderfar

Caderfar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3845-00

DEP

DEP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp x 5gam thuốc mỡ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1279-h12-06

Dinfect

Dinfect - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4420-01

Hanoxy 10

Hanoxy 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10g; Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3598-00

Hanoxy 5

Hanoxy 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10g; Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3599-00

Keto denpane

Keto denpane - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 5g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V8-H12-05

Ketoconazol 2%

Ketoconazol 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp x 5gam kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1082-H12-05

Kidz kream

Kidz kream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31102-18

Keto-Denpane

Keto-Denpane - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hộp 1 tuýp 5 gam, hộp 1 tuýp 10 gam mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 5 gam, hộp 1 tuýp 10 gam mỡ bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13814-11

Kidz kream

Kidz kream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hộp 1 tuýp 10 gam kem bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 10 gam kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13815-11

Kidz kream-46

Kidz kream-46 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hộp 1 tuýp 10 gam thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 10 gam thuốc mỡ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13816-11

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn