CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 168 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 23 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
ASA

ASA - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Cọc (bọc màng co) 20 lọ x 20ml; Cọc (bọc màng co) 10 lọ x 50ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34772-20

Dung dịch BSI

Dung dịch BSI - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Cọc (bọc màng co) 20 lọ x 20ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34773-20

Salitason

Salitason - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34775-20

Shampoo Clobetasol

Shampoo Clobetasol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35220-21

Tacrolimus 0,1%

Tacrolimus 0,1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34289-20

Betriol

Betriol
Dạng bào chế: Mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31237-18

Fudareus-H

Fudareus-H
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp thuốc 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32932-19

Benadyl

Benadyl
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33189-19

Clobetasol 0.05%

Clobetasol 0.05%
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30588-18

Genprozol

Genprozol
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30593-18

Tenafin 1%

Tenafin 1%
Dạng bào chế: Dung dịch xịt ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32935-19

Clotrimazol VCP

Clotrimazol VCP
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29209-18

Skinrocin

Skinrocin
Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29213-18

Desonide 0,05%

Desonide 0,05% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp x 15g, 01 tuýp x 30g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33637-19

Fudareus-B

Fudareus-B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33639-19

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn