CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 146 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc điều trị bệnh da liễu: 9 loại
Clonbate

Clonbate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24692-16

Srinron

Srinron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23478-15

Dermcine

Dermcine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5099-08

Kerifax

Kerifax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýt 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4653-08

Ketoconazol -0,02%w/w

Ketoconazol -0,02%w/w - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5g; 8g; 10g; hộp 1 tuýp nhựa (hoặc nhôm)x 5g; 10g; 15g; 20g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5393-08

Maiicaphami

Maiicaphami - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 8ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4654-08

Methylsalicylat-0,27%

Methylsalicylat-0,27% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g, 20g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5101-08

Silfuron

Silfuron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4662-08

Srinron

Srinron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai nhựa x 5g; 8g; 10g; Hộp 1 tuýp nhựa (hoặc nhôm)x 5g; 10g; 15g; 20g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5396-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn