ASTRAZENECA UK., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 43 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 16 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Zestoretic 20

Zestoretic 20
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6466-02

Inderal

Inderal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-40mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-0036-06

Tenormin

Tenormin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao film-50mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-1585-06

Tenormin 50mg

Tenormin 50mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5753-01

Zestril 10mg

Zestril 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6469-02

Zestril 20mg

Zestril 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6467-02

Zestril 5mg

Zestril 5mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6468-02

Zestoretic-20

Zestoretic-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15210-12

Zestril

Zestril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15212-12

Zestril

Zestril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15211-12

Zestril

Zestril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15213-12

Tenormin

Tenormin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Số Đăng ký: VN-12854-11

Zestoretic-20

Zestoretic-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-20mg/12,5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3371-07

Zestril

Zestril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3372-07

Zestril

Zestril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3373-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn