ZUELLIG PHARMA PTE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 132 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 8 loại
Accupril

Accupril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Godecke GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8688-04

Accupril

Accupril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Godecke GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8689-04

Rapamune

Rapamune - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Wyeth-Ayerst Laboratories - MỸ
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8033-03

Rapamune

Rapamune - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Wyeth (USA) Pharmaceutical Company - MỸ
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5811-08

Tracleer

Tracleer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6377-08

Tracleer

Tracleer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6378-08

Integrillin

Integrillin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Sicor Pharmaceuticals Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4690-07

Integrillin

Integrillin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Sicor Pharmaceuticals Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4691-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn