PT PRIMA HEXAL

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 4 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc tim mạch: 3 loại
Atehexal 100

Atehexal 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: PT Prima Hexal - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8619-04

Atehexal 50

Atehexal 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: PT Prima Hexal - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8620-04

Simvahexal 10

Simvahexal 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: PT Prima Hexal - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8621-04

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn