B.BRAUN MEDICAL INDUSTRIES S.B

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 55 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc gây tê, mê: 6 loại
Bupivacaine B.Braun 0,5%

Bupivacaine B.Braun 0,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-0,5%
Quy cách đóng gói: Ống nhựa, hộp 100 ống x 5ml; 100 ống x 10ml; 20 ống x 20ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-1592-06

Etomidate Lipuro

Etomidate Lipuro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 10ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-9268-05

Hyperbaric Bupivacaine B.Braun 0,5%

Hyperbaric Bupivacaine B.Braun 0,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-0,5%
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 2ml; 10ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-2106-06

Propofol Lipuro 1%

Propofol Lipuro 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-8894-04

Propofol-Lipuro 1% (10mg/ml)

Propofol-Lipuro 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương để tiêm hoặc truyền
Quy cách đóng gói: ống 20ml, Chai 50ml, Chai 100ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-5720-10

Propofol-Lipuro 0,5% (5mg/ml)

Propofol-Lipuro 0,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống tiêm 20ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-13505-11

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn