F. HOFFMANN-LA ROCHE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Apranax

Apranax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-275mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche Farma S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0880-06

Apranax

Apranax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche Farma S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0881-06

Bactrim

Bactrim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ; 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0879-06

Rocaltrol

Rocaltrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-0,25mcg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hoffmann-La Roche Inc - MỸ
Nhà đăng ký: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-1827-06

Xeloda

Xeloda - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 120 viên
Nhà sản xuất: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-10242-10

Bonviva

Bonviva - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-150mg acid ibandronic
Quy cách đóng gói: Hộp 1 viên
Nhà sản xuất: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-2991-07

Kytril

Kytril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-3mg Granisetron/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 3ml
Nhà sản xuất: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-020-07

Kytril

Kytril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-1mg Granisetron/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-021-07

Kytril

Kytril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-1mg Granisetron
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên
Nhà sản xuất: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-022-07

Tamiflu

Tamiflu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-75mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: F. Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-2992-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn