CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 18 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
AB Extra Bone-Care

AB Extra Bone-Care
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sphere Healthcare Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2883-07

PM Eye Tonic

PM Eye Tonic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; lọ 30 viên; lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Sphere Healthcare Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20267-17

Pamidia 30mg/2ml

Pamidia 30mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 2ml
Nhà sản xuất: Holopack Verpackungstecknik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16185-13

Pamidia 90mg/6ml

Pamidia 90mg/6ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống
Nhà sản xuất: Holopack Verpackungstecknik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16459-13

Lefidim

Lefidim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Schnell Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10060-05

PM Cartisak

PM Cartisak - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmaction Manufacturing Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0855-06

Winnam injection

Winnam injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Schnell Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9596-10

AB Extrabone-Care+

AB Extrabone-Care+ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sphere Healthcare Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15868-12

Airbuter 10

Airbuter 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mediwin Pharmaceuticals - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15378-12

Airbuter 20

Airbuter 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mediwin Pharmaceuticals - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15379-12

Hiaflect injection

Hiaflect injection
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 bơm tiêm nạp sẵn 2ml dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Schnell Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15867-12

PM Cartisak

PM Cartisak - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Probiotec Pharma Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15866-12

Fixiwin-100

Fixiwin-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mediwin Pharmaceuticals - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-11826-11

PL Flocix

PL Flocix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Schnell Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-11827-11

Lefidim

Lefidim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 1g
Nhà sản xuất: Schnell Korea Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10949-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn