CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 807 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 807 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Dopagan 325 mg

Dopagan 325 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100222323

Dorotor 40 mg

Dorotor 40 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim.
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110061423

Simvastatin 20mg

Simvastatin 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên; Hộp 2 vỉ x 14 viên; Hộp 10 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110061523

Cefuroxim 500mg

Cefuroxim 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên; Hộp 6 vỉ x 5 viên; Hộp 10 vỉ x 5 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110002623

Dorover Plus

Dorover Plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi nhôm x 1 vỉ x 30 viên; Hộp 10 túi nhôm x 10 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110002823

Dozoltac

Dozoltac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100002723

DOROVER PLUS

DOROVER PLUS
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19145-13

Dorover 4 mg

Dorover 4 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19631-13

Docimax 100 mg

Docimax 100 mg
Dạng bào chế: Thuốc cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi, 5 túi x 10 gói x 2 g; Hộp 1 túi x 12 gói x 2g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35605-22

Amoxicillin 500mg

Amoxicillin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng(nâu - hồng)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên;Chai 100 viên,300 viên, 500 viên; Hộp 1 chai 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34031-20

Cefadroxil 500mg

Cefadroxil 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (vàng-nâu)
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34032-20

Cefalexin 250mg

Cefalexin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (xanh đậm-xanh nhạt)
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34033-20

Dopolys

Dopolys - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-172-22

pendo-Pregabalin 150 mg

pendo-Pregabalin 150 mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 15 viên; hộp 4 vỉ x 15 viên; hộp 10 vỉ x 15 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28387-17

pendo-Pregabalin 50 mg

pendo-Pregabalin 50 mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 15 viên; hộp 6 vỉ x 15 viên; hộp 10 vỉ x 15 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28388-17

Trang 1 /54
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn