CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ LAN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 31 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 31 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Rabeprazol Azevedos

Rabeprazol Azevedos
Dạng bào chế: Viên nén bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 8 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Grupo Azevedos - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 5973/QLD-KD

Hepasyzin

Hepasyzin
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Dongbang Future Tech & Life Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22078-19

Gentamycin Sulfate 80mg/2ml Injection

Gentamycin Sulfate 80mg/2ml Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Grand Pharmaceutical - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20943-18

lsonace Soft Capsule

lsonace Soft Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korean Drug Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20944-18

Piroxicam Injection 20mg/2ml

Piroxicam Injection 20mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 ống
Nhà sản xuất: Grand Pharmaceutical - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18219-14

Calci gluconate + D3

Calci gluconate + D3
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0780-06

Cefotaxim

Cefotaxim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất 5ml
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0143-06

Chloramphenicol Sodium Succinate Injection

Chloramphenicol Sodium Succinate Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g Chloramphenico
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0781-06

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0144-06

Clarithromycin

Clarithromycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0145-06

Diclofenac Sodium

Diclofenac Sodium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-75mg/3ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 3ml
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0146-06

Doxycycline

Doxycycline - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0147-06

Glucosamin

Glucosamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0148-06

Ibuprofen

Ibuprofen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-400mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0149-06

Piroxicam

Piroxicam
Dạng bào chế: Viên nang-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Brawn Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0156-06

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn