CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 23 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 23 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Kadfer

Kadfer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 Viên; Hộp 1 vỉ x 10 Viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Liviat - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100171123

Fentania 10

Fentania 10
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-119-21

Forbaz

Forbaz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Medbolide - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110211523

Ofemil 20mg/1.1g

Ofemil 20mg/1.1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Samedco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110211623

Ofemil 40mg/1.1g

Ofemil 40mg/1.1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Samedco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110211723

Bazepdin

Bazepdin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110122223

Bazepdin ODT

Bazepdin ODT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 10 viên; Hộp 02 vỉ x 10 viên; Hộp 03 vỉ x 10 Viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 Viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110174323

Bridotyl

Bridotyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36113-22

Buvamed 400

Buvamed 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói; Hộp 20 gói; Hộp 30 gói; Hộp 50 gói; Hộp 100 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110004223

Enladold

Enladold - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói; Hộp 50 gói; Hộp 100 gói x 3g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100005523

Ennesvir

Ennesvir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893114170223

Entopride

Entopride - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110148323

Klatu

Klatu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói; Hộp 60 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110148123

Perfuzic

Perfuzic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110148223

Golmined

Golmined - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ, 02 vỉ x 10 viên; Hộp 01 vỉ, 02 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Enlie - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35619-22

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn