CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 301 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 301 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Alphavimin

Alphavimin
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 80ml, 100ml; Hộp 10 ống, 20 ống x 5ml; Hộp 10 ống, 20 ống x 7,5ml; Hộp 10 ống, 20 ống x10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33138-19

Phalintop

Phalintop
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, hộp 20 ống x 10ml; hộp 1 lọ 60ml, 90ml, 100ml, 120ml, 200ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24094-16

Bermoric α1

Bermoric α1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 25 vỉ x 4 viên; Hộp 1 lọ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35979-22

Methylprednisolon 4mg

Methylprednisolon 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ x 100 viên; Hộp 1 lọ x 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110061623

Xabantk 15mg

Xabantk 15mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35980-22

Actre

Actre - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 5g; Hộp 1 tuýp x 10g; Hộp 1 tuýp x 12g; Hộp 1 tuýp x 15g; Hộp 1 tuýp x 18g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm quận 3 (Threepharco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35944-22

Efsolphab

Efsolphab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ 4 viên; Hộp 5 vỉ x 4 viên; Hộp 10 vỉ x 4 viên; Hộp 1 tuýp 5 viên; Hộp 1 tuýp 10 viên; Hộp 1 tuýp 15 viên; Hộp 1 tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893111241623

Hadiproxen

Hadiproxen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên; Hộp 10 vỉ x 4 viên; Hộp 20 vỉ x 4 viên; Hộp 5 vỉ x 5 viên; Hộp 10 vỉ x 5 viên; Hộp 20 vỉ x 5 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110000523

Methylprednisolon 16

Methylprednisolon 16 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1,3,5,10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ x 100, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35726-22

Pitavastatin 4mg

Pitavastatin 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Generic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110148423

Vitamin C

Vitamin C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110000623

Goltakmin

Goltakmin
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên; Hộp 1 lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34085-20

Hadipro

Hadipro
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Bermoric

Bermoric
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên nang;
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Phong tê thấp - HT

Phong tê thấp - HT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói x 15ml; Hộp 1 lọ 60ml, 90ml, 100ml, 125ml, 200ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32607-19

Trang 1 /21
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn