CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW2

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 375 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 375 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Ouabain 0,25 mg/1 ml

Ouabain 0,25 mg/1 ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20841-14

Sapphire

Sapphire
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22527-15

Newgenstoguardcap

Newgenstoguardcap
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19041-13

Smaxtra

Smaxtra
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 50 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21907-14

Tadalextra 20

Tadalextra 20
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên; Hộp 1 vỉ x 4 viên; Hộp 1 vỉ x 8 viên; Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 1 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31226-18

Genatreson

Genatreson
Dạng bào chế: Thuốc kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19029-13

Dimedrol

Dimedrol
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20839-14

Flazenca 1.500.000/250

Flazenca 1.500.000/250
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22230-15

Topsea 500

Topsea 500
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19034-13

Stacetam 800 mg

Stacetam 800 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22231-5

Ankodinir

Ankodinir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ chứa 18,05g bột pha hỗn dịch để pha 30 ml; Hộp 1 lọ chứa 36,1g bột pha hỗn dịch để pha 60ml; Hộp 1 lọ chứa 60,2g bột pha hỗn dịch để pha 100 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31927-19

Cefdirka

Cefdirka - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 12 gói x 3g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31928-19

Cefpodoxim 100 mg/5ml

Cefpodoxim 100 mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột để pha 60 ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31929-19

Cefpodoxim 50 mg/5ml

Cefpodoxim 50 mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột để pha 60 ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31930-19

Cefprozil 500 mg

Cefprozil 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31931-19

Trang 1 /25
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn