CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 115 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 115 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Pomitagen

Pomitagen
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27172-17

Enapivi

Enapivi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ × 10 viên; Hộp 5 vỉ × 10 viên; Hộp 6 vỉ × 10 viên; Hộp 10 vỉ × 10 viên; Chai 50 viên; Chai 60 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110159823

Envapil

Envapil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ × 10 viên; Hộp 5 vỉ × 10 viên; Hộp 6 vỉ × 10 viên; Hộp 10 vỉ × 10 viên; Chai 50 viên; Chai 60 viên; Chai 100 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110159923

Fentizo

Fentizo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110160023

Hydenaril

Hydenaril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ × 10 viên; Hộp 5 vỉ × 10 viên; Hộp 6 vỉ × 10 viên; Hộp 10 vỉ × 10 viên; Chai 50 viên; Chai 60 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110160123

Nexomium 20

Nexomium 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên; Hộp 4 vỉ x 7 viên; Hộp 5 vỉ x 7 viên; Hộp 10 vỉ x 7 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 4 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 14 viên; Chai 28 viên; Chai 30 viên; Chai 50 viên; Chai 60 viên; Chai 10
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110160223

Pivicol 150

Pivicol 150
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói, 24 gói, 30 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29920-18

Phazandol

Phazandol
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 15 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28163-17

Deberinat

Deberinat
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31265-18

Dogatamil

Dogatamil
Dạng bào chế: Viên nang cứng (trắng-trắng)
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32042-19

Flagazyl

Flagazyl
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29251-18

Nystatin

Nystatin
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29918-18

Nystatin

Nystatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32951-19

Acyclovir 5%

Acyclovir 5%
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32039-19

Trimokids PV

Trimokids PV
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30625-18

Trang 1 /8
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn