CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM S.PHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 27 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 27 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Sotragan

Sotragan
Dạng bào chế: Viên nang cứng (trắng-xanh)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28006-17

Utrupin 400

Utrupin 400
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 100 viên; Chai 100 viên; Chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29928-18

Cotrimoxazol 960mg

Cotrimoxazol 960mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28002-17

Alverin 40mg

Alverin 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29924-18

Cefaclor 125mg

Cefaclor 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 1,5g; Hộp 30 gói x 1,5g; Hộp 100 gói x 1,5 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29262-18

Cefadroxil 250 mg

Cefadroxil 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x1,5 g; Hộp 30 gói x 1,5 g; Hộp 100 gói x 1,5 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29263-18

Cefdinir 100 mg

Cefdinir 100 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29925-18

Cefdinir 100mg

Cefdinir 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29264-18

Cefdinir 125mg

Cefdinir 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 1,5 g;Hộp 30 gói x 1,5 g; Hộp 100 gói x 1,5g.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược S. Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28775-18

Cefdinir 300 mg

Cefdinir 300 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29926-18

Cephalexin 250mg

Cephalexin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x1,5 g; Hộp 30 gói x 1,5 g; Hộp 100 gói x 1,5 gram
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29265-18

Cephalexin 500 mg

Cephalexin 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29266-18

Cephalexin 500mg

Cephalexin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29093-18

Clorpheniramin maleat 4mg

Clorpheniramin maleat 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 18 viên; Hộp 25 vỉ x 18 viên; Hộp 50 vỉ x 18 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên; Chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29267-18

Magnesi B6

Magnesi B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28969-18

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn