CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 197 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 197 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Glycema

Glycema - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 lọ, 10 lọ x 3g; Hộp 6 lọ, 10 lọ x 9g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35344-21

Amopic

Amopic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 10, 20, 50 gói x 200mg
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34663-20

BFS-Pamina

BFS-Pamina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống, 5 ống, 10 ống, 20 ống nhựa x ống 2ml, 1 ống nhựa/túi nhôm. Hộp 1 ống, 5 ống, 10 ống, 20 ống nhựa x ống 6ml. 1 ống nhựa/túi nhôm.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34153-20

BFS-Pentoxifyllin

BFS-Pentoxifyllin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10, 20, 50 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34664-20

Bometan

Bometan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Tuýp 10g, 15g, 20g, 30g. Hộp 1 tuýp
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34154-20

Clingel

Clingel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5 g, hộp 1 tuýp 10g, hộp 1 tuýp 15g, hộp 1 tuýp 30g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34155-20

Cloram drop 0,5%

Cloram drop 0,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 8 vỉ, 10 vỉ x 5 lọ/vỉ x lọ 0,4ml, lọ 1ml. Hộp 1 lọ 2ml, hộp 1 lọ 3ml, hộp 1 lọ 5ml, hộp 1 lọ 8ml, hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34665-20

Cynamus 75mg/ml

Cynamus 75mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống, 40 ống x ống nhựa 5ml. Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống, 40 ống x ống nhựa 10ml. Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 40 gói x gói 5ml. Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 40 gói x gói 10ml. Hộp 1 lọ 60ml, 125ml, 300ml.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34156-20

Diphen-BFS

Diphen-BFS - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống nhựa, 10 ống nhựa, 25 ống nhựa, 50 ống nhựa, 100 ống nhựa x ống 1ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34157-20

Femalto

Femalto - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Ống 0,5ml, 1ml, 2ml, 5ml. Hộp 5 ống, 10 ống, 20 ống, 30 ống, 40 ống, 50 ống. Lọ 30ml, lọ 60ml, hộp 1 lọ.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34158-20

Fluco-SB

Fluco-SB - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Túi 25ml, 50ml,100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35176-21

Glycema

Glycema - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 6 lọ, 10 lọ x 3g; Hộp 6 lọ, 10 lọ x 9g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35344-21

Golistin enema extra

Golistin enema extra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 230ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34666-20

Hexami

Hexami - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống, 10 ống, 20 ống x 0,4ml; Hộp 5 ống, 10 ống, 20 ống x 0,8ml; Hộp 5 ống, 10 ống, 20 ống x 1ml; Hộp 1 ống 2ml, 3ml, 5ml, 8ml, 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35177-21

Inflagic

Inflagic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống, 40 ống x ống nhựa 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư phát triển Thuận Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34496-20

Trang 1 /14
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn