CÔNG TY CỔ PHẦN SUNDIAL PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Colirex 3 MIU

Colirex 3 MIU
Dạng bào chế: Thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm, tiêm truyền, phun khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi Natri clorid 0,9% 5ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sundial Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29376-18

Ingit ivf.

Ingit ivf. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm đông khô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc tiêm đông khô + 1 ống dung môi 5ml; Hộp 10 lọ thuốc tiêm đông khô
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sundial Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18825-13

Notired eff Strawberry

Notired eff Strawberry - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sundial Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23875-15

Vaginax

Vaginax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sundial Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27342-17

Notired eff Orange

Notired eff Orange - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sundial Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24463-16

Notired

Notired - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sundial Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22621-15

Vividol

Vividol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sundial Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21011-14

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn